015-213 1500 info@didor.nl

0-meting

Hoe staan we ervoor?
Wat hebben we al?
Waar zitten de hiaten?

De dierenwelzijns 0-meting

Hoe doen we het als gemeente/bedrijf op het gebied van dierenwelzijn?
Wat ontbreekt er aan beleid en zijn we al bij met alle ontwikkelingen?

 

Vaak gebeurt er al van alles op het gebied van dierenwelzijn, overlast van dieren, dieren in het wild, etc. De documentatie van al dit (uitvoerings)beleid óf juist het overkoepelende plan ontbreken vaak. Om overzicht te krijgen van hiaten in alle beleidszaken hebben we de 0-meting ontworpen.

Wat is de dierenwelzijns 0-meting?

Op basis van een zeer uitgebreide checklist gaan we onderzoeken wat er al binnen de gemeente of het bedrijf aanwezig is.

  • We voeren gesprekken met betrokken medewerkers (op aanwijzing van de organisatie): hoe voeren zij hun werk uit als zij met dieren te maken hebben? 
  • Met welke informatie en op basis van welke uitgangspunten werken zij?
  • We inventariseren documentatie: beleidsstukken, raadverslagen, interne werkwijzes en instructies, etc.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een praktisch document met alle zaken die er al zijn (inclusief de mate waarin zij actueel zijn), het onderhanden werk en zaken die nog ontbreken.

Op basis van deze 0-meting kan gestart worden met het actualiseren en/of aanvullen van beleid en werkinstructies.

Er komt inzicht in wat de organisatie al doet. Vaak is er al meer bedacht en beschreven maar is de informatie zeer versprokkeld. Soms is de informatie al goed uitgewerkt maar heel vaak zit het ook bij mensen in het hoofd en zijn het onderlinge (werk) afspraken. 

Door de 0-meting komt daar zicht op. Het geeft een kader van die zaken die er nog niet zijn, die wel nodig zijn (nu of op termijn) óf die optioneel zijn (lees: als er tijd en behoefte is). 

Wat doen we niet in deze 0-meting?

We doen geen inhoudelijke check! Dus we geven niet aan of het beleid zoals dit wordt uitgevoerd correct is, of deze goed wordt uitgevoerd en of zaken juridisch in orde zijn. Er hangt geen waardeoordeel aan vast. Het is er of het is er (nog) niet. 

 

Werkwijze 0-meting

  • Onze adviseur komt langs voor een eerste kennismaking en verkenning. We laten altijd een lijst met ‘huiswerk’ achter: om te starten met de 0-meting moeten er voorbereidende werkzaamheden verricht worden. We hebben documenten nodig, namen en contactgegevens van betrokken medewerkers, etc. We tekenen dan ook een verklaring dat er  zorgvuldig en vertrouwelijk met alle data omgegaan wordt. 
  • Gedurende een periode van 2 tot 4 weken gaan we aan de slag met alle informatie en voeren we alle gesprekken. Wat belangrijk is te weten, met name voor de medewerkers die we interviewen, is dat er geen waardeoordeel aan vast zit. We beoordelen niet hun werk maar kijken of er zaken gedocumenteerd zijn. 
  • We stellen de 0-meting op: een praktisch document met een overzicht van zaken die geregeld zijn, wat er nog open staat en onze aanbevelingen. Deze 0-meting bespreken we graag, desgewenst ook met een wethouder, college en/of de uitvoerders. 

Wat kan ik met deze 0-meting?

De 0-meting geeft een overzicht hoe ver een organisatie of gemeente nú is als het gaat om beleid rondom dieren. Het geeft weer wat er is, wat ontbreekt, wat wenselijk en wat noodzakelijk is om mee aan de slag te gaan.

Op basis van de 0-meting kan er een plan van aanpak worden opgesteld. Waar gaat de organisatie mee aan het werk, wie voeren wat uit en met welke prioriteiten. Desgewenst kunnen we daarbij helpen. Zowel met het opstellen van een plan van aanpak als met de coördinatie en begeleiding. 

De 0-meting kan na 1 of 2 jaar herhaald worden: hoe ver zijn we met de aanbevelingen komen? Wat is bereikt en wat is er nog te doen?

 

Hoe lang duurt deze 0-meting?

We hanteren een gemiddelde doorlooptijd van 1 maand. Hoe meer gedocumenteerd is en hoe meer er voorbereid is vanuit jullie kant, hoe meer we deze doorlooptijd kunnen reduceren. 

Wat kost een 0-meting?

De kosten zijn afhankelijk van de specifieke wensen, of en zo ja, hoeveel informatie al beschikbaar is (zelf op onderzoek moeten gaan kost meer tijd) en hoeveel mensen geinterviewd gaan worden. De (uitvoering van de) 0-meting is maatwerk. Tijdens een (vrijblijvende) kennismakingsafspraak kunnen we wel een indicatie van de kosten geven.

Interesse in een 0-meting?

Fijn! Onze adviseur komt graag langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Vul s.v.p. het onderstaande formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op. Dat zal eerst telefonisch zijn, dan kunnen we direct een afspraak inplannen.

Tot binnenkort! 

Aanvraagformulier afspraak 0-meting
Akkoord verklaring