015-213 1500 info@didor.nl

Nota dierenwelzijn

Voor het opstellen, actualiseren, meelezen en toetsen.

De nota dierenwelzijn

Heeft de bestaande nota een update nodig?
Is er nog geen nota, maar ligt er wel de wens om deze op te (laten) stellen?

Een deel van de gemeentes heeft al jaren een dierenwelzijn nota terwijl andere gemeentes er nog aan moeten beginnen. Nu dierenwelzijn steeds belangrijker gaat worden en er meer reacties komen vanuit inwoners (en vermoedelijk de raad), ligt er bij veel gemeentes de wens om procedures rondom dieren aan te scherpen. Ook verandering in wet- en regelgeving, uitbraak ziektes, nieuwe dieren in Nederland (zoals de wolf) of overlast van diersoorten maakt dat gemeentes moeten laten zien waar zij wel (maar ook niet) voor staan. 

Wat is een nota dierenwelzijn?

Een nota dierenwelzijn is een essentieel document dat gemeentes in staat stelt om een diervriendelijke gemeenschap te bevorderen en het welzijn van dieren te waarborgen. Het is een beleidsnota die specifieke doelstellingen en richtlijnen bevat om het leven van dieren te verbeteren, hun rechten te beschermen en bewustwording te creëren binnen de gemeente. Dit alles binnen geldende landelijke wet-en regelgeving en gemeentelijke regels. 

Waarom elke gemeente een nota dierenwelzijn moet hebben

Dierenwelzijn is niet alleen een morele plicht, het is ook een wettelijke taak. Wettelijke taken rondom dierenwelzijn gaan om zaken als:

 • Zorg voor mens én dier binnen de gemeente. Dit gaat om huisdieren, maar ook dieren uit het wild. Door het afsluiten van een contract met de dierenambulance en een dierenopvang kunnen bepaalde taken gedelegeerd worden, maar een gemeente blijft eindverantwoordelijk.
 • Volksgezondheid. Meer inwoners, meer huizen: we nemen steeds meer de leefruimte van dieren af. Zij komen daardoor meer de steden in met een kans op verspreiding van ziektes. Vogelgriep is nog maar enkele mutaties verwijderd van verspreiding van mens tot mens. Maar ook het bevorderen van een verantwoord huisdierbezit is een gemeentelijke taak.
 • Bescherming van inheemse soorten. Het beschermen van lokale flora en fauna helpt ecosystemen in stand te houden en de levenskwaliteit van mens en dier te verbeteren. Een grote opgave voor elke gemeente.

   Een actuele dierenwelzijnsnota

   Een nota dierenwelzijn moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om effectief te blijven en te voldoen aan de veranderende behoeften en omstandigheden. Actuele nota’s kunnen inspelen op nieuwe wetenschappelijke inzichten, technologische ontwikkelingen, veranderende maatschappelijke opvattingen en actuele wet- en regelgeving. Een actuele nota dierenwelzijn zorgt ervoor dat dierenwelzijn een blijvende prioriteit is én blijft binnen een gemeente.

   Samenwerking

   Een nota dierenwelzijn komt tot stand door het samenwerken met verschillende externe en interne partijen:

   • Dierenorganisaties binnen de gemeente zoals de Dierenbescherming, dierenartsen, kinderboerderijen, jagers, dierenambulance, boswachters, etc.
   • Provincies voor o.a. vergunningen, ontheffingen, etc.
   • Politieke partijen vragen steeds meer om een goed dierenwelzijnsbeleid.
   • Inwoners vragen steeds meer om betrokkenheid: participatie maar ook inspraak van bijvoorbeeld hondenverenigingen, etc.
   • Interne collega’s: handhaving, groenonderhoud, projectleiding, recreatie, welzijn, water, etc. Er zijn veel afdelingen/collega’s die in hun werk te maken hebben met dieren. Van valse honden tot overlast van poepende ganzen, van beschermde oeverzwaluwen die een project stilleggen tot het veilig verwijderen van dode vogels door een buitendienst of een externe partij.

   Werkwijze ondersteuning

   De manier waarop wij ondersteuning bieden is afhankelijk van de behoefte, aanwezige capaciteit, kennis, kunde én affiniteit binnen een gemeente. Wat we bieden is bijvoorbeeld: 

   • Meelezen en toetsen van een bestaande of concept nota.
   • Meeschrijven met paragraven die niet-gemeente specifiek zijn. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving, zoönosen, invasieve exoten, etc.
   • Regie over de totstandkoming van een geactualiseerd/nieuwe nota dierenwelzijn.
   • Procesbegeleiding externe en interne partijen, overleggen begeleiden met betrokken partijen.
   • Leveren van input, delen van kennis en kunde op deelgebieden.

    

   Zelf doen of uitbesteden?

   Voor het opstellen of actualiseren van een nota dierenwelzijn is kennis op een breed vlak nodig (dierenwelzijn, wet- en regelgeving, actualiteiten rondom dierenwelzijn, interne procedures, etc.) maar ook tijd en affiniteit. Drie belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een goed en gedragen document.

   Eén of meerdere randvoorwaarden niet aanwezig binnen de gemeente? Wellicht kan Didor dan ondersteunen. Neem vooral vrijblijvend contact op om de mogelijkheden door te spreken.

    

   Interesse in ondersteuning?

   Fijn! Onze adviseur komt graag langs voor een vrijblijvende kennismaking.

   Vul s.v.p. het onderstaande formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op. Dat zal eerst telefonisch zijn, dan kunnen we direct een afspraak inplannen.

   Tot binnenkort!

   Aanvraagformulier afspraak 0-meting
   Akkoord verklaring