015-213 1500 info@didor.nl
Home E Kennisbank E Diverse onderwerpen E Lijst risicosoorten vogelgriep

Onderwerp:

Lijst risicosoorten vogelgriep

Welke dieren lopen risico op besmetting met vogelgriep?

Vogelgriep, ook bekend als aviaire influenza, kan verschillende diersoorten treffen, maar pluimvee en watervogels lopen over het algemeen het grootste risico. Hier volgt een uitleg over de specifieke risicogroepen:

Pluimvee

Pluimvee, zoals kippen, kalkoenen, eenden en ganzen, behoren tot de meest kwetsbare dieren voor vogelgriep. Ze kunnen geïnfecteerd raken door het H5- of H7-type vogelgriepvirus, waarvan sommige subtypen zeer pathogeen (hoogpathogeen) zijn. Het virus kan zich snel verspreiden binnen pluimveebedrijven en kan leiden tot ernstige ziekte en hoge sterftecijfers.

Watervogels

Watervogels, zoals wilde eenden, ganzen en zwanen, zijn de natuurlijke dragers van het vogelgriepvirus. Hoewel ze vaak geen ziektesymptomen vertonen, kunnen ze het virus wel verspreiden via hun ontlasting en speeksel. Watervogels spelen een cruciale rol bij het in stand houden en verspreiden van het virus in wilde vogelpopulaties.

Roofvogels

Hoewel roofvogels minder vaak worden getroffen door vogelgriep, kunnen ze geïnfecteerd raken door het eten van besmette prooivogels. Ze kunnen het virus vervolgens verspreiden via hun uitwerpselen. Roofvogels kunnen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van vogelgriep tussen verschillende locaties.

Andere vogelsoorten

Andere vogelsoorten, zoals duiven, fazanten en kwartels, kunnen ook gevoelig zijn voor het vogelgriepvirus. Hoewel ze mogelijk minder vatbaar zijn voor ernstige ziekte, kunnen ze het virus nog steeds verspreiden onder soortgenoten en andere vogels.

Zoogdieren die in aanraking komen met besmette dieren

Zoogdieren als vossen en bunzingen kunnen besmet raken met vogelgriep door het eten van dode besmette vogels. Er zijn ook katten besmet met vogelgriep: Katten dood na besmetting vogelgriep Polen: dit zeggen deskundigen | RTL Nieuws