015-213 1500 info@didor.nl
Home E Kennisbank E Diersoorten E Katten E Zwerfkatten beleid voor gemeenten
aanpak zwerfkatten

Onderwerp:

Zwerfkatten beleid voor gemeenten

Effectieve maatregelen voor het aanpakken van zwerfkatten

Zwerfkatten vormen een uitdaging voor veel gemeenten. Ze zorgen niet alleen voor overlast, maar ook voor gezondheidsrisico’s en schade aan de lokale fauna. Gelukkig zijn er effectieve maatregelen die gemeenten kunnen nemen om dit probleem aan te pakken.

Problemen veroorzaakt door zwerfkatten

Zwerfkatten kunnen leiden tot diverse problemen binnen een gemeente. Enkele belangrijke problemen zijn:

* Overlast

Zwerfkatten kunnen overlast veroorzaken, zoals het markeren van territorium, het omwoelen van en poepen in tuinen en het veroorzaken van geluidsoverlast. Dit kan leiden tot irritatie bij omwonenden en verstoring van de leefomgeving.

* Voortplanting en populatiegroei

Zwerfkatten hebben een hoog voortplantingspotentieel en kunnen zich snel vermenigvuldigen. Hierdoor neemt de populatie zwerfkatten snel toe, wat resulteert in een groter probleem en meer overlast.

* Gezondheidsrisico’s

Zwerfkatten kunnen diverse ziektes verspreiden, zoals kattenziekte en verschillende parasitaire infecties. Dit vormt niet alleen een risico voor andere katten, maar ook voor andere dieren en zelfs voor de volksgezondheid.

Oplossingen en aanbevelingen

Gelukkig zijn er effectieve maatregelen die gemeenten kunnen nemen om het probleem van zwerfkatten aan te pakken. Enkele aanbevelingen zijn:

 1. Vangen, steriliseren/castreren en terugplaatsen (TNRC)
  Het vangen, steriliseren/castreren en terugplaatsen van zwerfkatten is een bewezen methode om de populatiegroei te beperken. Door zwerfkatten te steriliseren/castreren, voorkomt men verdere voortplanting. Het terugplaatsen van de katten op hun oorspronkelijke locatie helpt bij het handhaven van de territoriale stabiliteit.
 2. Adoptie en herplaatsing
  Zwerfkatten die geschikt zijn om te socialiseren, kunnen in aanmerking komen voor adoptie. Gemeenten kunnen samenwerken met lokale zwerfkattenopvangen en dierenasielen om deze katten te herplaatsen in liefdevolle en verantwoorde thuisomgevingen.
 3. Voorlichting en bewustwording
  Gemeenten kunnen voorlichtingscampagnes opzetten om bewoners bewust te maken van de problematiek rond zwerfkatten. Hierbij kan informatie worden verstrekt over de gevolgen van het voeren van zwerfkatten en de verantwoordelijkheid van het steriliseren/castreren van huisdieren.
 4. Samenwerking
  Het is belangrijk dat gemeenten samenwerken met lokale zwerfkattenopvangen, dierenartsen en andere relevante instanties om een gecoördineerde aanpak te waarborgen. Door samen te werken, kunnen expertise en middelen worden gedeeld en kunnen effectieve oplossingen worden gevonden.

Rol van de gemeente

De gemeente speelt een cruciale rol bij het aanpakken van het probleem van zwerfkatten. Enkele belangrijke taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn:

 1. Beleidsontwikkeling: De gemeente moet een duidelijk beleid ontwikkelen met betrekking tot zwerfkatten, waarin de aanpak, verantwoordelijkheden en financiering worden vastgelegd. Dit beleid moet gebaseerd zijn op samenwerking met relevante partijen en rekening houden met lokale omstandigheden.
 2. Financiële ondersteuning: Gemeenten kunnen financiële middelen beschikbaar stellen voor het uitvoeren van sterilisatie/castratieprogramma’s, adoptieprogramma’s en voorlichtingscampagnes. Dit kan de samenwerking met lokale zwerfkattenopvangen en dierenartsen vergemakkelijken.
 3. Vergunningverlening: Gemeenten kunnen vergunningen verstrekken aan zwerfkattenopvangen en andere organisaties die zich bezighouden met de opvang en verzorging van zwerfkatten. Hierdoor kunnen deze organisaties hun werk effectief uitvoeren en bijdragen aan de oplossing van het probleem.
 4. Ondersteuning bij het laten chippen van katten. Zie hiervoor het artikel: Chippen van katten – Didor

Kosten en opbrengsten

Het aanpakken van het probleem van zwerfkatten brengt kosten met zich mee, zoals de kosten voor sterilisatie/castratie, medische zorg en voorlichtingscampagnes. Deze kosten kunnen echter worden beschouwd als investeringen in het creëren van een gezonde en leefbare omgeving. Door het beperken van de populatiegroei van zwerfkatten en het verminderen van gezondheidsrisico’s, kan de gemeente op de lange termijn kosten besparen.

Daarnaast zijn er ook opbrengsten te verwachten, zoals verminderde overlast, een gezondere leefomgeving en een betere samenwerking met lokale zwerfkattenopvangen en dierenartsen. Bovendien draagt het effectief aanpakken van het probleem bij aan het verbeteren van het welzijn van de zwerfkatten zelf.

Aanbeveling

Het aanpakken van zwerfkatten vereist een gecoördineerde en doelgerichte aanpak van gemeenten. Door het implementeren van effectieve maatregelen zoals TNRC, adoptieprogramma’s, voorlichting en samenwerking, kan het probleem van zwerfkatten worden verminderd en beheerst.

Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol, onder andere bij het ontwikkelen van beleid, het verstrekken van financiële ondersteuning, het faciliteren van vergunningverlening en het laten chippen van katten. Hoewel er kosten verbonden zijn aan deze aanpak, wegen de opbrengsten op tegen de investeringen. Het effectief aanpakken van zwerfkatten draagt bij aan een gezonde en leefbare omgeving voor mens en dier.

Meer informatie