015-213 1500 info@didor.nl
Home E Kennisbank E Diverse onderwerpen E Voorkomen van hittestress bij dieren
hittestress bij dieren

Onderwerp:

Voorkomen van hittestress bij dieren

Hittestress bij dieren

Met de toenemende intensiteit van hittegolven en extreme weersomstandigheden, is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan hittestress bij dieren. Hittestress kan schadelijke effecten hebben op de gezondheid en het welzijn van dieren, zowel in het wild als in gevangenschap.

Wat is hittestress?

Hittestress treedt op wanneer de lichaamstemperatuur van een dier stijgt tot een niveau dat het normale functioneren van het lichaam in gevaar brengt. Dieren hebben verschillende mechanismen om warmte kwijt te raken, zoals hijgen, zweten of het zoeken van schaduwrijke plekken. Bij extreme hitte en hoge luchtvochtigheid kunnen deze mechanismen echter ontoereikend worden, wat kan leiden tot oververhitting, uitdroging en andere gezondheidsproblemen.

Herkennen van hittestress bij dieren

 • Overmatig hijgen of moeite met ademhalen.
 • Kwijlen of schuimbekken.
 • Lusteloosheid of sloom gedrag.
 • Snelle hartslag en hoge lichaamstemperatuur.
 • Donkerrode slijmvliezen (bijvoorbeeld tandvlees).
 • Verlies van eetlust.
 • Spiertrillingen of krampen.
 • Onvermogen om te staan of te lopen.

Rol van gemeenten

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van hittestress bij dieren door middel van adequaat beleid en voorlichting. Enkele mogelijke acties zijn:

 • Bewustwording creëren: organiseer campagnes om inwoners te informeren over de gevaren van hittestress bij dieren en hoe ze kunnen helpen.
 • Schaduwrijke plekken: zorg voor voldoende schaduwrijke plekken in parken en openbare ruimtes waar dieren kunnen schuilen.
 • Waterpunten: plaats voldoende drinkwaterpunten in de buurt van populaire honden- en kattenlooppaden of andere gebieden waar dieren veelal worden uitgelaten.
 • Samenwerking met dierenorganisaties: werk samen met lokale dierenorganisaties om hittestress bij dieren aan te pakken en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen.
 • Communiceer op de website en social media waar mensen terecht kunnen als zij dieren zien waar zij zich zorgen over maken. 

Schuilhutten beleid van een gemeente

Veel gemeentes werken aan een schuilhutten beleid met regels die voor hun gemeente van toepassing zijn. In principe moet voor elk gebouw een vergunning worden aangevraagd. 

De gemeente identificeert specifieke gebieden waar schuilgelegenheden zijn toegestaan. Deze gebieden bevinden zich doorgaans op percelen met een agrarische bestemming. Over het algemeen geldt dat schuilhutten alleen zijn toegestaan voor niet-commercieel gebruik. De gemeente stelt vaak eisen aan het minimale oppervlak van het perceel.

Om een schuilhut te kunnen bouwen, is meestal een ontheffing of afwijking van het bestemmingsplan vereist. Dit betekent dat een reguliere omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, waarbij legeskosten verschuldigd zijn voor de ontheffing of afwijking van het bestemmingsplan, evenals de bijbehorende bouwleges.

De toegestane grootte van een schuilhut varieert meestal tussen de 20 en 30 vierkante meter, met een maximale bouwhoogte van 3 meter. Het is vereist dat de schuilhut aan minimaal één zijde open is. Soms kan de gemeente een landschappelijke inpassing eisen. Het is niet toegestaan om de schuilhut voor andere doeleinden te gebruiken, zoals buitenopslag van voer.

De gemeente staat meestal alleen locaties toe waarbij overlast naar derden wordt uitgesloten, of ze stellen bepaalde afstandsvoorwaarden (vaak 50 meter) tussen de schuilhut en aangrenzende percelen. 

Hoe hittestress bij dieren te voorkomen (door particulieren)

 • Voldoende water: zorg altijd voor voldoende vers drinkwater beschikbaar voor dieren.
 • Schaduwrijke omgeving: bied dieren schaduwrijke plekken waar ze kunnen rusten en afkoelen.
 • Natte handdoeken of koelmatjes: voorzie dieren van natte handdoeken of speciale koelmatjes waarop ze kunnen liggen om af te koelen.
 • Tijdige wandelingen: plan wandelingen met huisdieren vroeg in de ochtend of laat in de avond wanneer de temperaturen lager zijn.
 • Regelmatige verzorging: verzorg dieren regelmatig door het borstelen van hun vacht om de luchtstroom te bevorderen en overmatige warmteophoping te voorkomen.
 • Laat dieren nooit achter in de auto, ook niet even voor een paar minuten. De temperatuur loopt enorm op, ook met de ramen open. 

Meer informatie